Syndag HR Academy Family Bus

Следни обуки

Конференција, 24 јуни

Конференција, 24 јуни

Прва мк конференцијата којa ги отвора прашањата - Како се подготвуваат семејството, компанијата и наследниците за транцизија на бизнисот? - Како една компанија која започнала како семејна може да прерасне во милионски бизнис? - Како се избира наследник? Дали наследници треба да бидат Вашите деца? - Дали наградување на менаџер со удел во сопствеништвото е опција? Зошто да, зошто не? - Повеќе сопственици – како, а уште поважно, кога, да се уредат меѓусебните односи за наследство? - Што кога децата на партнерот треба да влезат во бизнисот? Дали за ова се размислува при основање на компанијата? Кога имате 30 години, 45 или 60 години?

повеќе

Настани


Adizes Top LeaF

Adizes Top LeaF

Adizes TOP LeaF Program е единствената лиценцирана програма за менаџери во Македонија, програма наменета за менаџери од сите менаџерски нивоа.

повеќе